Dział Transport


Koordynator ds. transportu Marcin Grontkowski
+48 666 895 533
TRANS EU: 635292-5
marcin.grontkowski@eko-klan.com.pl

Transport międzynarodowy

Posiadamy własny tabor transportowy, którym realizujemy dostawy naszych produktów oraz świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego oraz transportu krajowego.Dokumenty potwierdzające nasze kompetencje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (58)

Składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (58)

Dowód zapłaty składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym (58)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (gr.82)


Składka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (gr.82)

Dowód zapłaty składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (gr.82)

Licencja międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy